Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co je benigní hyperplazie prostaty

  BHP – Benigní hyperplazie prostaty,

  tj. nemaligní (nezhoubné) zvětšení prostaty, je nejčastějším onemocněním urogenitální soustavy u mužů nad 50 let věku.

  BHP – zvětšení prostaty je často spojeno s obtěžujícími příznaky, souhrnně nazývanými symptomy dolních cest močových (LUTS – Lower Urinary Tract Symptoms) (viz příznaky BHP). Zvětšená prostata zužuje močovou trubici (průchod, kterým moč vytéká z močového měchýře), čímž způsobuje potíže s močením, které v průběhu let mohou vést k nepříznivým anatomickým a funkčním změnám v močovém měchýři a ledvinách (jako např. obstrukce vývodu močového měchýře).

   

  bhp
  bhp

  Příčiny BHP nebyly zcela objasněny. Mezi nejvýznamnější rizikové faktory patří:

  page_mans_age
  page_mans_age

  VĚK MUŽE
  čím je muž starší, tím vyšší je riziko BHP

   

  page_hormons
  page_hormons

  HORMONY
  prostata je žláza, jejíž funkce je závislá na mužském pohlavním hormonu – testosteronu, který se z 95 % tvoří ve varlatech. Její funkci ovlivňují také ženské hormony – estrogeny, které se tvoří v malém množství a to jak ve varlatech, tak v tukové tkáni v důsledku látkové přeměny testosteronu na estrogeny.

   

  • zvýšená frekvence močení během dne
  • nutnost močení několikrát během noci
  • pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře
  • nutkání k močení při přítomnosti byť jen malého množství moči v močovém měchýři
  • pocit pálení nebo píchání při vylučování moči (dysurie)
  • opožděný začátek močení
  • slabý proud a delší čas močení
  • závěrečné domočování po kapkách
  • inkontinence

  Mohou se objevit také poruchy v pohlavním životě

   

  page_hormons
  page_hormons

  Diagnóza benigní hyperplazie prostaty

  Diagnóza benigní hyperplazie prostaty

  Diagnostika začíná kontrolní návštěvou u urologa, který pacientovi klade dotazy ohledně příznaků a potíží souvisejících s dolními močovými cestami, včetně jeho sexuálního života a možných poruch erekce.

  Pro posouzení závažnosti příznaků symptomů dolních cest močových se používá dotazník IPSS (Mezinárodní skóre prostatických symptomů), který obsahuje 7 dotazů na příznaky související s vyprazdňováním močového měchýře a 1 dotaz na kvalitu života. Každé otázce je přiřazen určitý počet bodů a celkové skóre označuje stupeň závažnosti onemocnění. Odpověď na otázku týkající se kvality života navíc dává lékaři informaci o tom, jak tíživé jsou potíže popisované pacientem a jak moc narušují jeho práci, rodinný a společenský život. Získané skóre má orientační charakter. Lékař by měl být požádán o interpretaci výsledku a měl by učinit rozhodnutí týkající se léčby.

  Pro vyplnění tabulky klikněte na číslo v příslušném sloupci, které odpovídá odpovědi na konkrétní otázku, např. Jak často jste měl v posledním měsíci pocit, že se vám po vymočení úplně nevyprázdnil močový měchýř? Je-li vaše odpověď: téměř vždy, měl byste kliknout na číslo 5 ve stejném řádku, jako je uvedená otázka. Postupujte stejným způsobem a vybírejte čísla, která odpovídají vašim odpovědím na další otázky. Skóre vyplývající ze všech vašich odpovědí bude sečteno a zobrazí se v dolní části tabulky. Vyhodnocení naleznete pod tabulkou.

  Posouzení závažnosti příznaků (vyplňte tabulku kliknutím).

  Nikdy Asi v 1 případě z 5 Asi v 1 případě ze 3 V každém druhém případě Asi ve 2 případech ze 3 Téměř vždy Skóre
  1.Jak často jste měl v posledním měsíci pocit, že se Vám po vymočení úplně nevyprázdnil močový měchýř? 0 1 2 3 4 5
  2.Jak často jste se musel v posledním měsíci znovu vymočit dříve než za dvě hodiny po vymočení? 0 1 2 3 4 5
  3.Jak často jste za poslední měsíc močil přerušovaně (tj. proud moči se zastavil a znovu obnovil)? 0 1 2 3 4 5
  4.Jak často jste za poslední měsíc měl potíže s udržením moči poté, co jste ucítil potřebu? 0 1 2 3 4 5
  5.Jak často jste měl za poslední měsíc oslabený proud moči? 0 1 2 3 4 5
  6.Jak často jste musel za poslední měsíc tlačit, abyste začal močit? 0 1 2 3 4 5
  nikdy jednou dvakrát třikrát čtyřikrát pět-nebo vícekrát Skóre
  7.Kolikrát jste musel za poslední měsíc v průměru za noc vstát a jít se vymočit? 0 1 2 3 4 5
  Výsledné skóre S =

  Vyhodnocení

  07 bodů Zřejmě není nutná okamžitá návštěva lékaře, pokud však potíže přetrvávají, či se zhoršují, je lepší návštěvu neodkládat.

  819 bodů Navštivte lékaře, aby vyloučil jiné závažné onemocnění a případně zahájil léčbu, aby se vaše obtíže nezhoršovaly.

  2035 bodů Navštivte lékaře v nejkratší možné době. Výsledky testu naznačují závažné obtíže se prostatou.

  Tato otázka se do celkového bodového ohodnocení nezapočítává výborně dobře převážně dobře střídavě převážně špatně špatně nesnesitelně
  Kdybyste měl v budoucnu stejné potíže s močením jako nyní, jak byste se cítil? 0 1 2 3 4 5 6

  Základní vyšetření

  Základní vyšetření používaná při diagnostice BHP a při sledování léčby:

  Základní fyzikální vyšetření – lékař vyšetří břicho pacienta, přičemž zvláštní pozornost věnuje oblasti ledvin a močového měchýře a zhodnotí vnější pohlavní orgány (varlata a ústí močové trubice).

  Rektální vyšetření – Hlavním cílem tohoto vyšetření je posoudit symetrii, tvar a změny ve velikosti, struktuře a povrchu předstojné žlázy zavedením prstu do konečníku. Homogenní zvětšení prostaty, její hladkost, elasticita a flexibilita poskytnou základ pro diagnózu BHP. Toto vyšetření je také východiskem a základem pro diagnózu rakoviny prostaty.

  PSA (prostatický specifický antigen) – vyšetření zahrnující odběr vzorku krve a stanovení hladiny PSA (případně další testy). Abnormální hodnota signalizuje zánět prostaty, benigní hyperplazii prostaty nebo rakovinu prostaty.

  Ultrazvuk (sonografie) dutiny břišní – pro posouzení velikosti a struktury prostaty a množství moči zadržované v močovém měchýři po vymočení.

  Transrektální ultrasonografie (TRUS) – vyšetření, které umožňuje přesné určení velikosti prostaty, stejně jako zhodnocení její vnitřní struktury, může lékař doplnit individuálně v indikovaných případech.

  Kromě léčby BHP doporučené lékařem můžete dodržovat několik zásad, které zvýší její bezpečnost a účinnost:

  • Dělejte si přesné poznámky ohledně dávkování konkrétního přípravku. Pokud jde o produkt zakoupený v lékárně bez lékařského předpisu, užívejte léky přesně podle pokynů uvedených v příbalové informaci.
  • Neukončujte léčbu i přes zlepšení nebo vymizení příznaků. Léčba by měla být ukončena podle pokynů lékaře nebo – v případě volně prodejného přípravku – podle informací uvedených v příbalovém letáku přípravku.
  • Nezapomeňte užívat léky v pravidelných časech během dne, nejlépe ráno.
  • Snižte množství tekutin vypitých před spaním, pokud trpíte častým nočním močením (zejména káva a alkoholické nápoje zvyšují produkci moči).
  • Pokud máte nadváhu, pokuste se svou hmotnost snížit, protože nadváha může způsobovat oslabení vašeho pánevního dna, což má nepříznivý vliv na schopnost zadržet moč.