Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proč zvolit Prostamol UNO

  Prostamol UNO

  Přípravek Prostamol UNO se používá u dospělých mužů k úlevě od příznaků dolních močových cest v souvislosti s benigní hyperplazií prostaty (nezhoubným zbytněním prostaty), po vyloučení závažných příčin obtíží lékařem. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

   

  Je to lék přírodního původu.

  Prostamol UNO obsahuje extrakt z plodů palmy trpasličí, známé rovněž pod latinským jménem
  Serenoa repens.

   

  page_serenoa
  page_serenoa

  Přípravek Prostamol UNO zlepšuje obtíže při zbytnění prostaty.
  Přípravek Prostamol UNO nenarušuje sexuální funkce.

  page_one_pill
  page_one_pill
  • Díky dávkování 1x denně je pravidelné užívání jednodušší.
  • Léčba přípravkem Prostamol UNO je dlouhodobá a pravidelná.
  • Zlepšení obtíží lze očekávat po 30 dnech. Může trvat až tři měsíce, než se dostaví plný účinek.
  • Pro úspěšnost léčby je důležité zejména pravidelné každodenní užívání.
  • Prostamol UNO užívá mnoho pacientů v evropských zemích.
  • Pokud obtíže přetrvávají během užívání Prostamolu UNO, je nutná porada s lékařem.

  Rozhovor s lékařem

  lekar-podcast
  lekar-podcast

  Listopad je dlouhodobě vnímán jako měsíc péče o mužské zdraví, ale muži by na ně měli myslet po celý rok. Celoročně je třeba věnovat pozornost podpoře zdravého životního stylu
  a osvětě v oblasti mužských onemocnění, jakými jsou rakovina varlat a rakovina prostaty. Na téma prevence mužského zdraví hovoří moderátor Zdeněk Lukesle s primářem Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Markem Broulem, Ph.D., MBA, FECSM.

  Prevence mužského zdraví

  MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM

  Listopad je dlouhodobě vnímán jako měsíc péče o mužské zdraví, ale muži by na ně měli myslet po celý rok. Nejen v listopadu je třeba věnovat pozornost podpoře zdravého životního stylu a osvětě
  v oblasti mužských onemocnění, jakými jsou rakovina varlat a rakovina prostaty.

  Nejvíce rizikovým faktorem pro vznik karcinomu prostaty je věk. Mezi šedesátkou a sedmdesátkou mají muži zhruba třicetiprocentní pravděpodobnost, že touto chorobou onemocní. Proto je nesmírně důležité, aby se po čtyřicátém roce věku nechali vyšetřit všichni ti, kdo mají v rodině nádorové onemocnění a zvlášť právě karcinom prostaty, a po padesátce bez výjimek každý muž.

  V letošním roce skončil pilotní program ministerstva zdravotnictví ČR „Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po onkologických onemocněních“ a
  v následujícím roce začne běžet „Populační pilotní program časného záchytu karcinomu prostaty“. Karcinom prostaty patří mezi nejčastější zhoubné nádory u mužů a významné nádorové příčiny úmrtí. Četné studie odhalily zásadní význam stanovení hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) jako testu pro časnou detekci karcinomu prostaty. Jsou k dispozici i přesvědčivé důkazy z rozsáhlých evropských randomizovaných klinických studií, které prokazují snížení úmrtnosti u populace pozvané
  k časné detekci prostřednictvím testu PSA. Ročně onemocní tímto nádorem okolo 8000 mužů, což je téměř třikrát více než před přibližně 20 lety. Vyšší výskyt nádorů prostaty je vysvětlován jednak stárnutím populace, jednak nárůstem rutinního preventivního vyšetřování PSA u starších mužů. Díky tomu jsou častěji odhalena i časná stadia karcinomu, klinicky dosud němá, která by se za jiných okolností ještě neprojevila. Ročně umírá na tento nádor přibližně 1500 mužů a v současné době žije
  v české populaci více než 70 000 mužů, kteří mají nebo v minulosti měli diagnostikován nádor prostaty. Podle Evropské urologické asociace (EAU) by mělo být testování PSA prováděno u dobře informovaných mužů, věkové skupiny 50 až 70 let. V případě, že se karcinom prostaty vyskytuje
  u příbuzných v přímé linii (otec, syn), je vhodné screening zahájit již ve 45 letech.

  Účinně předcházet rakovině prostaty v podstatě nelze, proto jsou preventivní prohlídky u lékaře velmi důležité. Pokud nedojde k brzkému odhalení a včasné léčbě, mohou se rakovinotvorné buňky šířit
  z prostaty i do vzdálených částí těla, a to především do lymfatických uzlin a kostí. Základní diagnostické vyšetření je součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře, která se provádí (a z veřejného zdravotního pojištění hradí) jednou za dva roky. V případě podezření na onemocnění prostaty následují další, podrobnější vyšetření, v první řadě z žilní krve, dále např. ultrazvukem, biopsií nebo počítačovou tomografií. Také všechna tato indikovaná vyšetření jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

  Dalším typicky mužským nádorem je rakovina varlat. I na tento nádor se dá přijít včasným vyšetřením a hlavně samovyšetřováním varlat. Rakovina varlat ohrožuje muže všech věkových kategorií. Varlata jsou párovým orgánem, který je uložen v šourku. Rakovina varlat bývá hodně agresivní. Vytváří metastázy už do čtyřiceti dnů od vzniku. Proto je důležitý její včasný záchyt – samovyšetřením.

  Příznaky onemocnění jsou:

  • Změna velikosti či objemu varlete – většinou zvětšení, ale výrazné zmenšení je také vždy podezřelé
  • Hmatná bulka, hrbolek, zatvrdnutí či jakákoli nepravidelnost varlete
  • Bolestivost varlete – postupně vznikající pocit tíhy, tupá bolest

  Počet mužů, kteří onemocní rakovinou varlat, rok od roku stoupá. Při včasném záchytu onemocnění je ale rakovina varlat dobře léčitelná. Úmrtnost má tedy spíše klesající tendenci. Samovyšetření varlat by měl provádět každý dospívající a dospělý muž minimálně 1× měsíčně. Včasné zachycení onemocnění výrazně zvyšuje šanci na život. Při samovyšetření pohledem je třeba zaměřit se na tvar a velikost šourku – jestli není jedno varle výrazně oteklé nebo zvětšené oproti normálu. Hodnotí se barva
  a struktura kůže – začervenání, ztmavnutí, napětí atd. Vyšetření pohmatem se provádí na každém varleti zvlášť. Vyšetření se provádí oběma rukama. Ze zadní strany šourku se za varle podstrčí oba ukazováky a prostředníky, palce vyšetřují varle zepředu. Rolováním směrem dolů se vyšetří celé varle. Je třeba si všímat nepravidelností, hrbolků, zatvrdnutí atd. Onemocnění většinou postihne jedno varle. Jen ve výjimečných případech jsou postižena obě varlata. Léčba zahrnuje chirurgické odstranění postiženého varlete, které se posílá na histologické vyšetření. Po zjištěných výsledcích se začíná s chemoterapií či radioterapií. Ještě před chirurgickým odstraněním varlete se zpravidla doporučuje odebrání vzorku spermatu k uschování pro případné plánování rodiny. I když muži jedno varle zůstane, většinou dochází k jeho dočasnému poškození následkem chemoterapie. Pokud se muž rozhodne založit rodinu, může využít uschovaný vzorek nebo počkat, až odezní následky chemoterapie – zhruba 2 roky od ukončení posledního cyklu.

  Prevence rakoviny prostaty a varlat je nesmírně důležitá, neboť tyto dvě formy rakoviny jsou mezi muži velmi rozšířené. Zavedení zdravých návyků a pravidelných preventivních kontrol může výrazně snížit riziko onemocnění a zlepšit celkovou kvalitu života. Prevence rakoviny prostaty a varlat by neměla být opomíjena. Informovanost o rizicích a prevenci je klíčová pro každého muže, aby mohl přijmout odpovídající kroky k ochraně svého zdraví. Pravidelné návštěvy lékaře, zdravý životní styl a vědomé sledování vlastního zdraví mohou společně výrazně snížit riziko těchto nebezpečných onemocnění
  a přispět ke zvýšení celkové kvality života.

  reklamni banner
  reklamni banner
  reklamni banner
  reklamni banner